Use this dismissible announcement area to promote sales and important site-wide messages.

Termeni & Condiții

Art. 1. Accesarea și utilizarea prezentului Site ariacoaching.ro sunt supuse legilor aplicabile în România. În acest sens îți exprimi acordul și accepți condițiile stabilite.

Art. 2. Site-ul și întreg conținutul acestuia sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al ARIA Coaching, cu toate drepturile rezervate.

Art. 3. Sunt interzise preluarea conținutului, a imaginilor sau a altor informații regăsite pe Site, reproducerea și însușirea lor în mod personal, folosirea, autorizarea și vânzarea conținutului sub sigla proprie sau comercială, fără acordul scris al ariacoaching.ro.

Art. 4. Este strict interzis să folosești acest Site pentru a afișa sau transmite orice fel de conținut, imagini cu scopuri calomnioase, amenințătoare, înșelătoare ori abuzive, de hărțuire, licențioase, vulgare, instigatoare. În acest sens, ariacoaching.ro va putea divulga autorităților în cauză, dacă se vor solicita acestui Site, informații referitoare la identitatea oricărei persoane care ar afișa sau transmite orice fel de informație/conținut/imagini pe sau prin intermediul Site-ului.

Art. 5. ARIA Coaching se obligă să îți protejeze datele personale și îți asigură confidențialitatea lor.

Informațiile cu caracter personal sunt numele, adresa, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, numărul de telefon, adresa de e-mail, sexul, vârsta, precum și orice informație necesară pentru realizarea scopului Site-ului societății ARIA Coaching, cât și orice altă informație furnizată de client, care este prelucrată și introdusă in baza noastră de date.

Datele și informațiile furnizate de tine pe acest Site vor fi preluate și folosite exclusiv în scopul oferirii serviciilor solicitate de și pentru a răspunde mesajelor transmise de tine prin Site, prin pagina „Contact”.

Art. 6. Utilizarea prezentului Site se realizează pe răspunderea ta, Site-ul nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzător pentru nicio daună sau viruși care ar putea să îți afecteze computerul, tableta ori telefonul sau alte bunuri în urmă accesării, utilizării sau descărcării oricărui material, informație, text de pe acest Site.

Art. 7. Răspunsul nostru la mesajul transmis de către tine, are ca scop informarea și orientarea la modul general, fără să genereze o relație contractuală coach-client și fără să creeze obligații reciproce între părți.

Art. 8. Site-ul nostru poate modifica ori poate șterge postările tale, formulate în cadrul Site-ului, în cazul în care întrebările nu se referă la situațiile pe care le putem lucra prin serviciile pe care le oferim ori formularea conține termeni nepotriviți.

Art. 9. Site-ul nostru poate conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părți decât ariacoaching.ro. Asemenea link-uri pot fi furnizate pentru a le folosi numai dacă vei considera oportun, nefiind răspunzători pentru conținutul sau alte condiții de confidențialitate ale acelor site-uri.

Art.10. Prezentul Site se poate închide oricând, fără vreo notificare prealabilă și fără a fi răspunzători de eventualele daune pe care le-am putea pricinui prin închiderea prezentului Site.