LEGAL COACHING

Legal coaching-ul este piatra de temelie a acestui concept general ARIA Coaching. Este nevoie de conștientizare la nivel personal, de către client, a situației sale juridice, iar ideea s-a născut din observarea acestor lipsuri în practică.

Proiectul are la bază înțelegerea conceptului de echipă între client și legal coach, iar acest lucru poate deveni posibil prin încredere și pregătire.

Cazurile juridice se încadrează într-un context dat de lege, au anumite căi limitative de abordare, se interprezează într-o manieră specifică.

Este necesar ca aceste noțiuni să fie cunoscute, anticipate și pregătite întotdeauna în acord cu posibilitătile reale ale clientului, de implicare și asumare.

Tendința generală este aceea a neasumării propriilor acțiuni și decizii, iar în situația unui insucces, se abordează atitudinea de a reacționa și nu de a acționa, adică acea atitudine de găsire de vinovați în exterior, prea puțin o contemplare internă.  

În aceeași notă a neasumării și în domeniu juridic, de cele mai multe ori, clientul nu oferă suficientă aplecare cazului său, la nivel de înţelegere a noțiunilor juridice, de trasare a limitelor personale în care el poate acționa, referindu-ne aici atât la resurse financiare, disponibilitate a timpului cât și la acceptarea posibilului rezultat.

În acest sens a devenit vital ca, fiecarea client să își cunoască situația juridică pe care o traversează, să îi fie explicată din punct de vedere al termenilor, să își asume în mod conștient deciziile analizând impactul lor în propria viață, iar pentru toate aceste etape, legal coach-ul îi va fi alături.

Conceptul propus va fi personalizat fiecărui caz în parte. Elementul de noutate constă în faptul că regulile sunt făcute de client, în contextul legal posibil, fără să existe impunere.

Este important să fie știut faptul că, asemenea vremurilor prezente și actul de justiție cunoaște transformări, se adaptează nou-lui.

Astăzi există posibilitatea accesului online a dosarului înregistrat pe rolul instanțelor, există corespondența electronică a documentelor la dosar și există chiar, în cazul unor instanțe, posibilitatea derulării ședinței de judecată online, elemente care ușurează mult actul de justiție și crează, în același timp și confort pentru client, în a-și gestiona mult mai ușor propriul caz.

Situațiile cu implicații juridice pot face parte din mai multe ramuri ale dreptului. Întotdeauna, indiferent de situație, oferim suport profesional.

Oricare ar fi natura cazului în analiză, emoțiile si trăirile interioare vor căpăta putere asupra clientului și există riscul unui blocaj sau chiar inacțiune.

Însă toate aceste stări pot fi adaptate corect acelei împrejurări și astfel clientul poate depăși cu succes o situație cu implicații juridice.

Prin programul ”Legal coaching” insuflăm încredere clientului în propriile forțe, motivare și convingere că orice proces în desfășurare poate fi rezolvat prin înţelegere, comunicare, negociere, astfel încât să se găsească soluția cea mai bună pentru atingerea obiectivului propus.

Prin ARIA Coaching prezentăm câteva idei și noțiuni deja experimentate care știm că funcţionează, însă aria de lucru va rămâne mereu deschisă către noi posibilități.

CLUBUL DE COACHING

ÎNVĂȚĂM SĂ DIVORȚĂM